Επικοινωνία

Το Σωματείο Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Έργων Τέχνης δεν αγοράζει και δεν κάνει εκτιμήσεις έργων τέχνης.

Σε περίπτωση που θέλετε να προβείτε σε πώληση ή εκτίμηση έργων τέχνης, απευθυνθείτε ιδιωτικά στα μέλη του Σωματείου.

Διαχωρίστε τα αντικείμενα σας σε κατηγορίες συμβουλευόμενοι τις κατηγορίες αντικειμένων που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας και στη συνέχεια απευθυνθείτε στα αντίστοιχα μέλη μας.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο info@hada.gr