Συμβουλές – Πληροφορίες

  • Πωλήσεις έργων τέχνης

Το Σωματείο Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Έργων Τέχνης μπορεί να σας διευκολύνει παρέχοντας σας τα στοιχεία όλων των μελών της , ώστε να απευθυνθείτε στο κατάστημα της επιλογής σας για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας .Τα στοιχεία των μελών μας μπορείτε να τα βρείτε στον τομέα μέλη της ιστοσελίδας μας. Προσπαθήστε να διαχωρίσετε τα αντικείμενα σε κατηγορίες, συμβουλευόμενοι τον τομέα ειδικότητες που θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας . Στη συνέχεια επισκεφτείτε την αντίστοιχη ειδικότητα όπου θα βρείτε τα μέλη του σωματείου που ασχολούνται με το συγκεκριμένο είδος και επικοινωνήστε μαζί του.

  • Ασφάλεια έργων τέχνης

Για διασφαλίσετε τα έργα τέχνης που βρίσκονται στη συλλογή σας , θα πρέπει να φυλάσσονται σε χώρο με κατάλληλα μέτρα φύλαξης. Συνιστάμε να γίνεται φωτογράφηση των αντικειμένων, έτσι ώστε σε περίπτωση κλοπής να διευκολύνεται η εύρεση των αντικειμένων από τις αρμόδιες αρχές. Μπορείτε να απευθυνθείτε σε ασφαλιστική εταιρία με εξειδίκευση στα έργα τέχνης , έχοντας τα παραπάνω στοιχεία και μία εκτίμηση, από ανεξάρτητο φορέα, με την τρέχουσα αξία των αντικειμένων.

  • Διατήρηση- Συντήρηση έργων τέχνης

Τα έργα τέχνης πρέπει να διαφυλάσσονται σε κατάλληλες συνθήκες, έτσι ώστε να διατηρούν την ιστορική και εμπορική αξία τους αναλλοίωτη μέσα στο χρόνο. Συμβουλές για τη σωστή διατήρηση και συντήρηση των αντικειμένων σας πρέπει να δίνονται από επαγγελματίες συντηρητές έργων τέχνης με ειδίκευση στην αντίστοιχη ειδικότητα. Για πληροφορίες απευθυνθείτε στους συντηρητές που θα βρείτε στον τομέα ειδικότητες-συντήρηση της ιστοσελίδας μας.

  • Εγγραφή νέων μελών

Το Σωματείο Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Έργων Τέχνης απαρτίζουν μέλη τα οποία διατηρούν κατάστημα παλαιών έργων τέχνης για τουλάχιστον δύο έτη στην ίδια διεύθυνση.

Αποστολή του σωματείου μας είναι η εμπορεία ελληνικών και ξένων αντικειμένων τέχνης στην πραγματική τους αξία διατηρώντας άριστη ποιότητα. Τα μέλη του σωματείου δεσμεύονται σε μία δεοντολογία τήρησης ορισμένων κανόνων ως προς την αγορά και την πώληση έργων τέχνης, που ορίζετε από το καταστατικό του σωματείου, το οποίο μπορείτε να προμηθευτείτε από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου. Εάν πληρείτε τις παραπάνω προϋποθέσεις συμπληρώσατε και αποστείλατε αίτηση εγγραφής καταθέτοντας τη σε ένα εκ των καταστημάτων των μελών του διοικητικού συμβουλίου. Η αίτηση σας θα εξεταστεί από το διοικητικό συμβούλιο και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.