Η ιστορία του Σωματείου

somatio-history
Το καταστατικό του 1930

Το Σωματείο Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Έργων Τέχνης της Ελλάδος ιδρύθηκε το 1930.

Είκοσι εννέα αρχαιοπώλες, απόγονοι των οποίων εξασκούν ακόμη και σήμερα το ίδιο επάγγελμα, ιδρύουν το 1930 το Σωματείο με σκοπό την ανάδειξη της πολιτισμικής μας κληρονομιάς.

Τα μέλη του είναι από όλη την Ελλάδα. Εμπορεύονται σε τιμές που διαμορφώνονται σύμφωνα με τα διεθνή δεδομένα από αρχαία αντικείμενα έως σύγχρονη τέχνη και απευθύνονται σε μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα, φιλότεχνους, συλλέκτες, διακοσμητές και αρχιτέκτονες.

Τα αρχαιοπωλεία του Σωματείου βρίσκονται υπό την επιτήρηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων και Ιδιωτικών Συλλογών, η οποία υπάγεται στο Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι έμποροι έργων τέχνης, προκειμένου να γίνουν δεκτοί ως μέλη του, δεσμεύονται στην εφαρμογή συγκεκριμένων κανόνων δεοντολογίας ως προς την απόκτηση, τη διάθεση και την γνησιότητα των αντικειμένων.

Τα μέλη του Σωματείου ενημερώνουν υπεύθυνα τον αγοραστή για την προέλευση, την καλλιτεχνική κατηγοριοποίηση και τη χρονολόγηση των προς πώληση αντικειμένων, ενώ παρέχουν τεχνικές συμβουλές για τη συντήρηση και τη σωστή διατήρηση αυτών.

Τέλος, το Σωματείο διοργανώνει περιοδικά εκθέσεις και δημοπρασίες έργων τέχνης, παζάρια αντικειμένων, καθώς και θεματικές εκθέσεις με σκοπό την προώθηση της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και την κάλυψη των αναγκών του φιλότεχνου κοινού.

Τα μέλη του ΔΣ του Σωματείου Αρχαιοπωλών και Εμπόρων Έργων Τέχνης της Ελλάδος είναι:

Πρόεδρος : Πέγκυ Λούτου
Αντιπρόεδρος : Ανδρέας Βέργος
Γραμματέας : Άγγελος Σταυρόπουλος
Ταμίας : Ευάγγελος Βιτάλης
Μέλη : Αρτίν Χαίκ Κουρδογλανιάν – Ιωάννης Σαμαρτζής – Σπύρος Κουγιανός